Renovering och nyproduktion

Få offert

Rollerboys är en modern aktör i en traditionell bransch. Vi förstår målerihantverkets traditioner men välkomnar allt som kan förenkla och effektivisera våra medarbetare och kunders vardag. I praktiken innebär det att vi använder den senaste tekniken vad gäller spackel- och färgsprutor och färgprodukter. Genom nära kontakt med våra färgleverantörer arbetar vi ständigt med att förbättra vårt erbjudande vad gäller finish, hållbarhet och miljöpåverkan.

Allt vi gör kopplas till våra kärnvärden – hög kvalitet, tydlig kommunikation och överlägsen service

Vårt kunderbjudande består av måleritjänster inom renovering och nyproduktion.

Renovering

Tjänster vi erbjuder inom affärsområdet renovering:

  • Ytskiktsrenovering i lägenheter och allmänna utrymmen
  • Återställning av försäkringsskador
  • Ytskiktsrenovering vid lokalanpassningar
  • Fönsterrenovering
  • Utvändig målningsrenovering inkl panelbyten och fasadtvätt

Våra kunder inom affärsområdet renovering består av kommunala, statliga och kommersiella fastighetsägare, bostadsrättsföreningar samt byggföretag.

Nyproduktion

Tjänster vi erbjuder inom affärsområdet nyproduktion:

  • Ytskikt vid lägenhetsproduktion
  • Ytskikt i kommersiella lokaler
  • Dammbindning och målning av parkeringshus
  • Brandskyddsmålning
  • Utvändig målning

Våra kunder inom nyproduktion är framförallt större byggföretag.

Vi matchar era förväntningar med resultatet.

En del i Rollerboys vision och mål är att förändra och förbättra måleribranschen. De tre kärnvärden vi antagit och alltid strävar efter att följa är: hög kvalitet, tydlig kommunikation och överlägsen service. För att kunna leverera dessa värden i praktiken har vi förtydligat prissättning och målningsbehandlingar i tre olika paket.

Vi anser nämligen inte att endast HUS AMA-koder eller Måleribranschens referensytesystem är tillräckliga för att våra kunder ska få en ordentlig helhetsbild av vad det innebär att beställa måleritjänster. Kunden måste veta redan vid avtalsskrivning vad de betalar för och hur de kan få en yta som motsvarar deras förväntningar.

Till våra företagspaket

Tydlig företagspolicy med höga miljö- och kvalitetsmål

Rollerboys har ett väl utvecklat ledningssystem med tydliga processer för genomförande av projekt och kvalitetssäkring. Vår miljöpolicy innebär att vi alltid ska använda Svanenmärkta produkter, återanvända våra verktyg och tanka förnybara drivmedel som HVO då det är möjligt.

Vårt miljöansvar