Målare med fokus på miljön

På Rollerboys Måleri arbetar vi aktivt med att minska vår påverkan på miljö och natur. Istället för att miljödiplomera oss ser vi till att arbetet med att värna om miljön omsätts i praktiken på följande sätt:

Vi använder professionella svanenmärkta produkter vid alla måleriarbeten. Endast i undantagsfall , då svanenmärkt produkt för respektive arbete ej finns att tillgå används annan produkt i samråd med beställare.

Vi återanvänder våra verktyg så länge det går. Rollerbyglar sätts i vatten då de inte används och återanvänds till nästa arbete för att minska konsumtion av nya verktyg.

Vi skänker regelbundet bort överbliven färg till konsumenter genom vår prenumerationstjänst “re:paint”

Våra sprutor och maskiner rengörs på verkstad av professionell personal där färgrester tas om hand enligt gällande regler för hantering av dessa.

Vi stödjer Världsnaturfonden WWF’s miljöarbete ekonomiskt som Vänföretag och stöttar viktiga naturvårdsprojekt världen över.

Re:paint – vi skänker bort överbliven färg

För att ta vara på resurser och minska vår miljöpåverkan i praktiken skänker vi på Rollerboys bort överbliven färg. Det gör att färgsvinn och onödig destruktion av överblivet material minimeras. Anmäl dig till nästa utdelning redan idag. Följ #rollerboysrepaint för mer info om när vi skänker färg.

Anmäl dig här

Målerifirman som är Vänföretag till WWF

Rollerboys Måleri stödjer även Världsnaturfonden WWF’s miljöarbete ekonomiskt som Vänföretag. På så sätt är vi med och stöttar ett 100-tal viktiga naturvårdsprojekt per år över hela världen. Utrotningshotade djur, utfiskade hav och skövlade skogar är bara några exempel på projekt som engagerar oss via WWF.